Volwassenen

Volwassenen kunnen om allerlei redenen problemen of beperkingen ervaren in het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut zoekt samen met de volwassene naar manieren om de activiteit zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie, omdat dit bijdraagt aan de zelfstandigheid van mensen. Het (vroegtijdig) inschakelen van een ergotherapeut kan zelfs een opname of dagbehandeling in een verpleeghuis of andere zorginstelling voorkomen of uitstellen. Ergotherapie verlicht bovendien de taken en werkzaamheden van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.

De ergotherapeuten van GRIP zijn gespecialiseerd in de ergotherapeutische behandeling van mensen met Dementie en hun mantelzorger, mensen met COPD, Multiple Sclerose (MS), Parkinson, Valproblematiek, Reumatische aandoeningen, Niet Aangeboren Hersenletsel, Chronische pijn en vermoeidheid.

In onderstaande video krijgt u een indruk van ergotherapie door de ogen van cliënten. Allereerst komt een vrouw aan het woord over haar scootmobieltraining en vervolgens vertelt een vrouw met reuma over haar ervaringen met ergotherapie GRIP:

GRIP, praktijk voor ergotherapie behandelt volwassenen die hun dagelijkse handelingen niet meer naar wens uit kunnen voeren. Dit zijn vaak volwassenen die beperking ervaren naar aanleiding van bijvoorbeeld ouderdom, dementie, parkinson, MS, ME, reuma, chronische pijn of een CVA.

 

In onderstaande opsomming worden enkele veel voorkomende problemen beschreven waarvoor volwassenen bij GRIP, praktijk voor ergotherapie terecht kunnen.

 

Productiviteit

 • Problemen met het huishouden bij bijvoorbeeld het bereiden van maaltijden, het opruimen, schoonmaken, verzorgen van de was en doen van boodschappen
 • Problemen met het werk of de opleiding bij bijvoorbeeld het schrijven
 • Problemen in het uitvoeren van de opvoeding bij bijvoorbeeld het verzorgen van familieleden

 

Ontspanning

 • Problemen bij het uitoefenen van hobby’s zoals kaarten, sporten, lezen, tuinieren, handvaardigheid
 • Problemen bij het opnemen en onderhouden van sociale contacten
 • Problemen in het uitvoeren van de opvoeding bij bijvoorbeeld het verzorgen van familieleden
 • Problemen bij de verdeling van belasting en belastbaarheid

 

Verplaatsen

 • Problemen bij het lopen
 • Problemen in het gebruik van het openbaar vervoer
 • Problemen bij het autorijden
 • Problemen bij het gebruik van loophulpmiddelen, scootmobiel of rolstoel
 • Problemen met het opstaan uit een stoel
 • Problemen bij het omdraaien in bed

 

Cognitie

 • Geheugenproblemen
 • Moeite met dagindeling
 • Problemen met het planmatig uitvoeren van taken
 • Problemen bij het gebruik van loophulpmiddelen, scootmobiel of rolstoel

 

Zelfverzorging

 • Problemen met betrekking tot eten, kleden, wassen,  haren kammen, toiletbezoek
 • Moeite met het organiseren van verschillende taken

Onderzoek
Door middel van gesprekken, vragenlijsten, testen of observaties brengt de ergotherapeut samen met de volwassene de mogelijkheden en beperkingen in het dagelijks handelen in kaart. Eventueel kunnen hierbij ook andere personen, na toestemming, betrokken worden om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

Start
Ergotherapiebehandeling kan de juiste weg zijn om te bewandelen, maar mocht een andere weg effectiever lijken, dan kan de ergotherapeut doorverwijzen naar een andere deskundige.

Behandeling en advisering
Wanneer de ergotherapiebehandeling start worden samen met de volwassene doelen opgesteld. Door middel van behandeling, begeleiding en advisering wordt aan de opgestelde doelen gewerkt. Samen wordt bekeken of een activiteit op een andere manier uitgevoerd kan worden en/of geoefend met het gebruik van diverse hulpmiddelen. De ergotherapeut kan hulp bieden bij het aanvragen van diverse hulpmiddelen.

Evaluatie
Tussendoor en aan het eind van de behandeling wordt geëvalueerd of vooruitgang in de gestelde doelen zichtbaar is. Deze evaluatie gebeurdt door alle (direct) betrokkenen. Aan de hand van deze evaluatie wordt besloten of voortzetting van ergotherapie raadzaam is of niet en op welke wijze het traject kan worden vervolgd. Wanneer de persoon is verwezen door een arts of specialist worden de bevindingen en eventuele aanbevelingen tevens kort aan hen gerapporteerd.

Mevrouw Cornelissen, 81 jaar, heeft moeite met de verplaatsing buitenshuis. De huisarts verwijst mw. Cornelissen door naar de ergotherapeut om te beoordelen op welke manier zo zelfstandig mogelijk nog naar de supermarkt en haar zus kan gaan. De ergotherapeut zorgt in overleg met de gemeente dat een scootmobiel op proef geleverd wordt, zodat mw. samen met de ergotherapeut in enkele lessen uit kan proberen of deze voorziening een passende oplossing vormt.

 

Meneer Jansen is 35 jaar en werkt als projectmedewerker op een kantoor. Hij heeft CANS-klachten (RSI) ontwikkeld en zit vanwege de ernst van de klachten thuis.  De ergotherapeut observeert de werksituatie en adviseert dhr. Jansen om zijn werkplek anders in te richten en zijn houding te veranderen. Daarnaast bekijkt de ergotherapeut samen met dhr. Jansen de mogelijkheden om zijn computerwerk af te wisselen met het uitvoeren van werkzaamheden waarbij hij gebruik maakt van andere bewegingen.

 

Meneer Thomassen, 57 jaar, heeft artrose en ervaart daarbij diverse beperkingen. Door zijn pijnlijke schoudergewrichten, polsen en handen heeft dhr. onder andere moeite met tillen en reiken. Dit geeft met name problemen met het koken. De ergotherapeut zoekt samen met dhr. naar passende adviezen, zoals het opnieuw inrichten van de keukenkastjes en de inzet van kleine hulpmiddelen zoals een aangepast mes om de gewrichten minder te belasten.

 

Mevrouw Aaben, 45 jaar, is na een periode in het revalidatiecentrum vanwege een CVA weer thuis.
Mevrouw en haar echtgenoot constateren, nu ze thuis is, een heleboel zaken die nog problemen opleveren. Zo heeft mw. moeite met kracht zetten bij bijvoorbeeld het opendraaien van kranen en het lopen op de trap. Deze ervaringen koppelen zij terug naar de revalidatiearts, hij zorgt voor een verwijzing naar eerstelijns ergotherapie. De ergotherapeut bekijkt samen met mevrouw en haar man tegen welke problemen ze precies aanlopen. Hierna worden gezamenlijk oplossingen gezocht om mevrouw zo optimaal mogelijk te laten functioneren in haar eigen omgeving.

Twitter nieuws!

Snel Contact

ergotherapiegrip.nl | Copyright © 2008-2013 Jeroen Aldenzee
Europaweg 99, 5707 CL Helmond