Volwassenen

Volwassenen kunnen om allerlei redenen problemen of beperkingen ervaren in het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut zoekt samen met de volwassene naar manieren om de activiteit zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie, omdat dit bijdraagt aan de zelfstandigheid van mensen. Het (vroegtijdig) inschakelen van een ergotherapeut kan mogelijk maken dat men langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Ook kan ergotherapie een rol spelen in het verlichten van de taken en werkzaamheden van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.

De ergotherapeuten van GRIP zijn o.a. gespecialiseerd in Dementie, Parkinson, NAH, Valpreventie, Handproblematiek, Oncologie, Prikkelverwerking, Chronische pijn en vermoeidheid en Arbeid&Gezondheid.

In onderstaande video krijgt u een indruk van ergotherapie door de ogen van cliënten. Allereerst komt een vrouw aan het woord over haar scootmobieltraining en vervolgens vertelt een vrouw met reuma over haar ervaringen met ergotherapie GRIP:

GRIP, praktijk voor ergotherapie behandelt volwassenen die hun dagelijkse handelingen niet meer naar wens uit kunnen voeren. Dit zijn vaak volwassenen die beperking ervaren naar aanleiding van bijvoorbeeld ouderdom, dementie, parkinson, MS, ME, reuma, chronische pijn of een CVA.

 

In onderstaande opsomming worden enkele veel voorkomende problemen beschreven waarvoor volwassenen bij GRIP, praktijk voor ergotherapie terecht kunnen.

 

Productiviteit

 • Problemen met het huishouden bij bijvoorbeeld het bereiden van maaltijden, het opruimen, schoonmaken, verzorgen van de was en doen van boodschappen
 • Problemen met het werk of de opleiding bij bijvoorbeeld het schrijven
 • Problemen in het uitvoeren van de opvoeding bij bijvoorbeeld het verzorgen van familieleden

 

Ontspanning

 • Problemen bij het uitoefenen van hobby’s zoals kaarten, sporten, lezen, tuinieren, handvaardigheid
 • Problemen bij het opnemen en onderhouden van sociale contacten
 • Problemen in het uitvoeren van de opvoeding bij bijvoorbeeld het verzorgen van familieleden
 • Problemen bij de verdeling van belasting en belastbaarheid

 

Verplaatsen

 • Problemen bij het lopen
 • Problemen in het gebruik van het openbaar vervoer
 • Problemen bij het autorijden
 • Problemen bij het gebruik van loophulpmiddelen, scootmobiel of rolstoel
 • Problemen met het opstaan uit een stoel
 • Problemen bij het omdraaien in bed

 

Cognitie

 • Geheugenproblemen
 • Moeite met dagindeling
 • Problemen met het planmatig uitvoeren van taken
 • Problemen bij het gebruik van loophulpmiddelen, scootmobiel of rolstoel

 

Zelfverzorging

 • Problemen met betrekking tot eten, kleden, wassen,  haren kammen, toiletbezoek
 • Moeite met het organiseren van verschillende taken

Onderzoek
Door middel van gesprekken, vragenlijsten, testen of observaties brengt de ergotherapeut samen met de volwassene de mogelijkheden en beperkingen in het dagelijks handelen in kaart. Eventueel kunnen hierbij ook andere personen, na toestemming, betrokken worden om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

Start
Ergotherapiebehandeling kan de juiste weg zijn om te bewandelen, maar mocht een andere weg effectiever lijken, dan kan de ergotherapeut doorverwijzen naar een andere deskundige.

Behandeling en advisering
Wanneer de ergotherapiebehandeling start worden samen met de volwassene doelen opgesteld. Door middel van behandeling, begeleiding en advisering wordt aan de opgestelde doelen gewerkt. Samen wordt bekeken of een activiteit op een andere manier uitgevoerd kan worden en/of geoefend met het gebruik van diverse hulpmiddelen. De ergotherapeut kan hulp bieden bij het aanvragen van diverse hulpmiddelen.

Evaluatie
Tussendoor en aan het eind van de behandeling wordt geëvalueerd of vooruitgang in de gestelde doelen zichtbaar is. Deze evaluatie gebeurdt door alle (direct) betrokkenen. Aan de hand van deze evaluatie wordt besloten of voortzetting van ergotherapie raadzaam is of niet en op welke wijze het traject kan worden vervolgd. Wanneer de persoon is verwezen door een arts of specialist worden de bevindingen en eventuele aanbevelingen tevens kort aan hen gerapporteerd.

De ergotherapeuten van GRIP zijn gespecialiseerd in:

Geriatrie
Naarmate iemand ouder wordt kunnen problemen ontstaan in het dagelijks functioneren. Activiteiten die eerst nog zelfstandig uitgevoerd werden kunnen nu moeilijker verlopen. Denk daarbij aan het in en uit bed stappen, naar de supermarkt gaan of de persoonlijke verzorging. Een aantal van de ergotherapeuten van GRIP zijn gespecialiseerd in de geriatrie en kunnen daarom actief meedenken in het zoveel mogelijk behoud van zelfredzaamheid.

Valpreventie
Hoe groot is het risico dat u valt? Onze gespecialiseerde ergotherapeuten kunnen dit in kaart brengen. Zij laten zien welke zaken daarmee te maken hebben en denken mee in oplossingen. GRIP is aangesloten bij ValNet (www.valnet.info).

Parkinson
Tremoren, vertraagde en kleine bewegingen, ‘bevriezen’ en verstoorde balans zijn voorbeelden van de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme die de dagelijkse handelingen sterk beïnvloeden. Daarnaast kan de uitvoer van dubbeltaken moeizaam verlopen en kunnen cognitieve problemen ontstaan. Om kwalitatief hoogstaande behandeling te kunnen bieden zijn twee van onze ergotherapeuten aangesloten bij ParkinsonNet (www.parkinsonnet.nl).

Dementie
In Nederland hebben ruim 260.000 mensen Dementie. Naast dat Dementie stoornissen in het geheugen veroorzaakt zien we ook vaak dat er verlies van intiatief , onafhankelijk functioneren en deelname aan sociale activiteiten ontstaan. Twee van onze ergotherapeuten zijn EDOMAH geschoold. Zij zijn gespecialiseerd in het werken met ouderen met Dementie en hun mantelzorgers. (www.edomah.nl/site/)

NAH (waaronder CVA en MS)
Niet Aangeboren hersenletsel (waaronder wij ook CVA en MS rekenen) brengt vaak onzichtbare problemen met zich mee. Deze problemen kunnen een flinke weerslag hebben op het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Wij werken samen met het Multidisciplinair eerstelijns netwerk NAH en zijn aangesloten bij het NAH Netwerk Zuidoost Brabant. Ook zijn de gespecialiseerde ergotherapeuten van GRIP aangesloten bij MS Zorg Nederland (www.mszorgnederland.nl).

Handproblematiek
Reumatoïde artritis en artrose kunnen zo hun weerslag hebben op het gebruik van de handen. Onze gespecialiseerde ergotherapeuten helpen u met gewrichtsbeschermende maatregelen en waar nodig het aanleren van een andere levensstijl, zodat dagelijkse activiteiten uit te voeren zijn. Daarnaast kunt u baat hebben bij aanpassingen of het gebruik van een hulpmiddel. In de aanschaf en het gebruik hiervan kan de ergotherapeut u begeleiden.

Prikkelverwerking
Op het moment dat de samenwerking tussen waarnemen en bewegen verstoord raakt krijgen de hersenen het moeilijk en zie je snel de gevolgen in het dagelijks leven. We spreken dan van een sensorisch conflict of verstoorde prikkelverwerking. Dit kan zich uitten in bijvoorbeeld overgevoeligheid voor geluid, licht of beweging. Deze samenwerking kan verstoord raken door bijvoorbeeld een val, langdurige mentale overbelasting of een diagnose zoals whiplash of NAH. Soms is er geen bekende oorzaak, maar kan het zo zijn dat je er, wellicht onbewust, al sinds je jeugd mee te maken hebt. De gespecialiseerde ergotherapeut onderzoekt samen met u hoe uw sensorisch profiel in elkaar steekt. Op basis daarvan kunnen interventies gezocht worden die ervoor zorgen dat de dagelijkse activiteiten minder verstoord uitgevoerd kunnen worden.

Oncologie
Gevolgen van kanker, zoals pijn en vermoeidheid hebben een grote impact op het dagelijks leven. Het uitvoeren van de dagelijkse activeiten kan hierdoor moeilijker worden. De gespecialiseerde ergotherapeut kan u helpen om bijvoorbeeld te leren omgaan met de verhoogde prikkelgevoeligheid of het beter verdelen van uw belasting – belastbaarheid. Soms zal ergotherapie concrete oplossingen kunnen bieden, op andere momenten zal het vooral gericht zijn op het bereiken van zoveel mogelijk comfort.

Chronische Pijn en vermoeidheid
Energie en pijnmanagement speelt een belangrijke rol bij chronische pijn en vermoeidheid. Onze gespecialiseerde ergotherapeuten maken gebruik van o.a. de activiteitenweger en motivational interviewing om samen met u te bewerkstelligen dat u uw dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren.

Arbeid&Gezondheid
De gespecialiseerde ergotherapeut van GRIP kan iets betekenen voor personen die een beperking ervaren in hun arbeidsparticipatie. Vaak zijn dit beperkingen die voortkomen uit nek-, rug- en schouderklachten of andere oorzaken die leiden tot een verminderde belastbaarheid. Zie arbeid.

Mevrouw Cornelissen, 81 jaar, heeft moeite met de verplaatsing buitenshuis. De huisarts verwijst mw. Cornelissen door naar de ergotherapeut om te beoordelen op welke manier zo zelfstandig mogelijk nog naar de supermarkt en haar zus kan gaan. De ergotherapeut zorgt in overleg met de gemeente dat een scootmobiel op proef geleverd wordt, zodat mw. samen met de ergotherapeut in enkele lessen uit kan proberen of deze voorziening een passende oplossing vormt.

 

Meneer Jansen is 35 jaar en werkt als projectmedewerker op een kantoor. Hij heeft CANS-klachten (RSI) ontwikkeld en zit vanwege de ernst van de klachten thuis.  De ergotherapeut observeert de werksituatie en adviseert dhr. Jansen om zijn werkplek anders in te richten en zijn houding te veranderen. Daarnaast bekijkt de ergotherapeut samen met dhr. Jansen de mogelijkheden om zijn computerwerk af te wisselen met het uitvoeren van werkzaamheden waarbij hij gebruik maakt van andere bewegingen.

 

Meneer Thomassen, 57 jaar, heeft artrose en ervaart daarbij diverse beperkingen. Door zijn pijnlijke schoudergewrichten, polsen en handen heeft dhr. onder andere moeite met tillen en reiken. Dit geeft met name problemen met het koken. De ergotherapeut zoekt samen met dhr. naar passende adviezen, zoals het opnieuw inrichten van de keukenkastjes en de inzet van kleine hulpmiddelen zoals een aangepast mes om de gewrichten minder te belasten.

 

Mevrouw Aaben, 45 jaar, is na een periode in het revalidatiecentrum vanwege een CVA weer thuis.
Mevrouw en haar echtgenoot constateren, nu ze thuis is, een heleboel zaken die nog problemen opleveren. Zo heeft mw. moeite met kracht zetten bij bijvoorbeeld het opendraaien van kranen en het lopen op de trap. Deze ervaringen koppelen zij terug naar de revalidatiearts, hij zorgt voor een verwijzing naar eerstelijns ergotherapie. De ergotherapeut bekijkt samen met mevrouw en haar man tegen welke problemen ze precies aanlopen. Hierna worden gezamenlijk oplossingen gezocht om mevrouw zo optimaal mogelijk te laten functioneren in haar eigen omgeving.

Twitter nieuws!

Snel Contact

ergotherapiegrip.nl | Copyright © 2008-2013 Jeroen Aldenzee
Europaweg 99, 5707 CL Helmond