Workshops

Ergotherapie - kopie3

De ergotherapeuten van GRIP delen graag hun kennis. Op dit moment bevat het aanbod de volgende workshops:

 • Ergotherapie bij het jonge kind
  De workshop ‘ Ergotherapie bij het jonge kind’ is geschikt voor iedereen die met het jonge kind werkt (denk aan consultatiebureau-arts, -verpleegkundige, pedagogisch medewerker, etc). Tijdens de workshop krijgt u praktische tips om handelingen ook anders aan te kunnen pakken. Een jas aantrekken kan bijvoorbeeld op veel verschillende manieren. Of een kind zijn jas aan kan trekken hangt af van diverse factoren, zoals de mogelijkheid om te oefenen, fijne motoriek, oog-hand coördinatie, interesse en aanmoediging. Of het lukt is dan ook weer afhankelijk van de jas, zelf (lang/kort, gevoerd, soort rits) Een kind van ruim 1 ½ kan zijn jas zelf aantrekken en met 3 ½ jaar kun je oefenen met de rits. Tijdens de workshop verduidelijken en belichten filmpjes en oefeningen andere mogelijkheden om een activiteit uit te voeren. Er wordt uitgelegd wat sensomotorische integratieproblematiek is, hoe je dit kunt signaleren en wat aan therapie mogelijk is.
 • Zintuigen in de klas
  Deze workshop is geschikt voor leerkrachten en andere professionals in het onderwijs. Bij de workshop ‘Zintuigen in de klas’ wordt u geïnformeerd over sensomotorische informatieverwerking en op welke wijze dit invloed kan hebben op het functioneren van de kinderen in de klas.
  Van welke zintuigen maken we gebruik bij het leren en hoe kun je de concentratie of alertheid verhogen?
  Bij de workshop worden praktische tips en oefeningen aangereikt die direct in de klas geïmplementeerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een koptelefoon; dit beïnvloedt veelal het algehele verwerkingstempo vanwege de reductie van auditieve prikkels. Een ander voorbeeld is de inzet van zure en/of zuigsnoepjes; een alertheidverhogende ‘truc’. Ook met beweging kan veel gedaan worden; springen, rennen en opdrukken zorgt voor directe activatie van het zenuwstelsel waardoor, mits goed gedoseerd, de focus bij het werken aan tafel vervolgens hoog is. In de workshop gaan we nader in op de achtergrond en uitvoering van dergelijke adviezen.
 • Ergotherapie en schrijven
  In de afgelopen 2 jaar is al op een tiental scholen in Bakel, Deurne en Helmond met veel succes de workshop ‘Ergotherapie en Schrijven’ gegeven. De workshop omvat een theoretisch deel waarin nader wordt toegelicht wanneer een kind schrijfrijp is en aan welke voorwaarden (zoals zithouding, pengreep, schrijfmateriaal, liniering) moet worden voldaan om een leesbaar handschrift te mogen verwachten. Het praktische deel van de workshop bestaat uit een tweetal video’s waarbij op basis van voorgaande informatie met alle deelnemers een schrijvend kind geobserveerd wordt. Vervolgens wordt beoordeeld welke invloed de leerkracht en de ergotherapeut kunnen hebben.
  De workshop is geschikt voor leerkrachten vanaf groep 2.

Het inrichten van een workshop op maat behoort tot de mogelijkheden. Neem contact met ons op voor meer informatie!

Twitter nieuws!

Snel Contact

ergotherapiegrip.nl | Copyright © 2008-2013 Jeroen Aldenzee
Europaweg 99, 5707 CL Helmond